Bionieuws

Mens & Maatschappij

Flevoland volgt advies Van Geel voor Oostvaardersplassen

Volgens de plannen moeten 180 konikspaarden uit het gebied worden gehaald. Foto: Moebius.

De Provinciale Staten van Flevoland volgen in grote lijnen het advies van de Commissie Van Geel over het beheer van de Oostvaardersplassen. Dat hebben zij woensdag 11 juli besloten. Bijna een derde van het gebied wordt onder water gezet en 300 hectare aan bosschages aangeplant. Verder brengt provincie het aantal grote grazers nog dit jaar terug tot 1100 dieren, door herplaatsing van 180 konikpaarden, terwijl afschot van 980 edelherten niet wordt uitgesloten.
Voor het nieuwe beheer is een extra investering van ongeveer 15 miljoen euro nodig, verspreid over een aantal jaren. Hiervoor wordt - conform het advies van Van Geel - een investeringsfonds opgericht. Verder wil de provincie investeren in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen en gaat zij het beoogde nieuwe Nationaal Park Nieuw Land inzetten als vehikel om het gebied vorm te geven. 'De Oostvaardersplassen vormen in de eerste plaats een natuurreservaat voor vogels en de uitvoering van het Natura 2000 beheerplan krijgt topprioriteit', stelt het provinciale projectteam Oostvaardersplassen in een persbericht.

Vanaf 1 december 2017 zijn er volgens opgave van Staatsbosbeheer in totaal 3226 grote grazers gestorven waarvan 2684 edelherten, 75 runderen en 467 paarden. Dit in gemiddeld 89 procent van de gevallen door afschot conform de regels voor vroeg reactief beheer. De populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen is met in totaal ongeveer 1850 individuen momenteel ongeveer op hetzelfde niveau als in het jaar 2002.


Populatieontwikkelingen grote herbivoren in de Oostvaardersplassen. Aantallen dieren van een jaar een ouder op 1 mei van ieder jaar. Bron: Staatsbosbeheer, Jaarrapportage monitoring Oostvaardersplassen 2016-2017, p.25, figuur 7.1

Een selectie uit eerdere berichtgeving over de Oostvaardersplassen in Bionieuws: